Madagascar: nieuw doorloopgebied in ZooParc Overloon

Zaterdag 20 juli opent voor het publiek een compleet nieuw themagebied in ZooParc Overloon met de toepasselijke naam: Madagascar. In dit gebied, waar de bezoeker doorheen kan lopen, kom je oog in oog te staan met halfapen en fossa’s.

Uniek, want in geen enkel ander dierenpark in Nederland zijn fossa’s te zien. Op het halfapen-eiland konden bezoekers al tussen de ringstaartmaki’s lopen. Deze ringstaartmaki’s verhuizen nu naar het geheel nieuw en veel groter doorloopgebied, waar ze samen met 5 andere soorten hun intrek gaan nemen.

Twee delen vormen één in Madagascar

Op één deel van het eiland zijn de halfapen te vinden. Hier lopen bezoekers letterlijk tussen de halfapen. De verschillende soorten die ze tegen komen zijn: ringstaartmaki’s, roodbuiklemuren, Alaotra bamboemaki’s en kroonmaki’s. Het andere gedeelte van Madagascar wordt bewoond door fossa’s, echte vleeseters én de natuurlijke vijand van de maki’s. Ondanks dat de delen niet met elkaar in verbinding staan, vormen ze toch één geheel. Vanuit verschillende punten hebben bezoekers zicht op het verblijf én op het fossahol.

Natuur in Madagaskar bedreigd

Fossa’s en maki’s komen alleen voor op Madagaskar. Op dit grote eiland is bijna 90% van het bos verdwenen. Mensen kappen de bomen voor hout of branden het bos af om er eten te verbouwen. Hierdoor wordt de fossa met uitsterven bedreigd. Er zijn nu waarschijnlijk nog maar zo’n 2.500 fossa’s in het wild. Ook de maki’s lijden onder het verdwijnen van de bossen op Madagaskar.

Stichting Wildlife

Stichting Wildlife zet zich in voor projecten zoals die van de fossa’a. De stichting steunt diverse natuurbeschermingsprojecten wereldwijd en stimuleert met natuur- en milieueducatie en andere activiteiten het behoud en welzijn van bedreigde diersoorten in de wereld. Ook financiële ondersteuning aan diverse natuurbeschermingsprojecten wordt gegeven.