Soortbehoud

Kom meer te weten over hoe ZooParc bijdraagt aan het behoud van verschillende diersoorten.

Waar komen de dieren vandaan die in ZooParc leven?

De meeste dieren die in ZooParc leven zijn in het park zelf geboren. Ook zijn er dieren vanuit andere dierentuinen naar ZooParc gekomen. Wist je bijvoorbeeld dat dieren regelmatig uitgewisseld worden tussen verschillende dierentuinen? Dit wordt gedaan aan de hand van managementprogramma's. Zo'n programma is ontwikkeld om samenwerkingen tussen dierentuinen goed te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat er gezonde populaties van de verschillende diersoorten blijven bestaan. 

EAZA en EEP

ZooParc werkt samen met ongeveer 300 dierentuinen in Europa. Samen vormen zij de EAZA, de Europese dierentuinvereniging. De EAZA zet zich onder andere in voor bedreigde diersoorten. Dit doen ze door middel van een managementprogramma, ook wel EEP genoemd. De afkorting EEP staat voor EAZA Ex situ Programme. Voor heel veel diersoorten is er zo'n managementprogramma. Dieren zijn dan ook géén bezit van een dierentuin. Dierentuinen kunnen dus ook geen nieuw dier kopen voor een park. 

Hoe herken ik dieren met een EEP?

Op de borden in ZooParc kun je dieren met een EEP herkennen aan het logo van een neushoorn en haar kalf. Ook wordt het op de website benoemd op de dierenpagina van het betreffende dier.

Wat doet een coördinator?

Voor elke diersoort met een EEP is er een coördinator aangesteld. Deze persoon houdt een stamboek bij, waarin staat welke dieren in welke dierentuin leven, hoe oud ze zijn, wie de ouders en grootouders zijn, regels over verblijven, het eten en de verzorging van de dieren. Dit wordt allemaal bijgehouden om te kijken welke dieren er uitgewisseld kunnen worden tussen de dierentuinen, om een goede populatie van de diersoort te behouden. De coördinator beslist dan ook welke dieren naar welke dierentuin verhuizen. Op deze manier worden de juiste dieren bij elkaar gezet en is de kans op gezonde nakomelingen het grootst.

    Coördinator vanuit ZooParc

    Elk managementprogramma heeft een eigen coördinator. Bij ZooParc is dit Steven van den Heuvel. Hij is verantwoordelijk voor de EEP's van de witgezichtsaki en de Von der Decken Tok. Samen met een commissie geeft Steven adviezen over welke dieren samen nakomelingen mogen krijgen, of dieren moeten verhuizen naar andere dierentuinen, en zo ja, naar welke. 

    In de zomer van 2023 bezoekt Steven de dierentuinen van Paramaribo en Athene om kennis uit te wisselen en veel te leren van en over de dieren en hun leefgebieden in deze landen en parken.  

    Meer weten over bezoek van Steven

Waarom zijn dierentuinen belangrijk?

De witgezichtsaki en Von der Decken Tok

ZooParc is coördinator van de EEP’s van de witgezichtsaki en de Von der Decken Tok. Op dit moment is er nog geen Von der Decken Tok is ZooParc te bewonderen, maar deze vogel hopen we wel binnenkort te verwelkomen in ZooParc.

Witgezichtsaki

Von der Decken Tok