Ruim €12.000 opgehaald voor de Giraffe Conservation Foundation!

Medewerkers van ZooParc hebben sinds de komst van giraffen naar het park extra aandacht gegeven aan de bedreiging van deze diersoort in de natuur.

Met meerdere acties hebben de medewerkers in samenwerking met Stichting Wildlife nu in totaal 12.320,- euro opgehaald. Stichting Wildlife zal dit bedrag aan de Giraffe Conservation Foundation schenken.

Dierverzorgers organiseerden afgelopen maanden speciale rondleidingen door het park en fietsten in augustus een flinke estafette om geld op te halen voor de bescherming van giraffen in de natuur. In de afgelopen 30 jaar is de populatie giraffen in de natuur afgenomen van 160.000 naar 97.500 dieren. De snelle afname van de populatie wordt veroorzaakt door de toenemende invloed van mensen in het natuurlijke leefgebied van de giraffe. Oorlogen, stroperij, wegenbouw en mijnindustrie zorgen ervoor dat de giraffen steeds minder ruimte tot hun beschikking hebben.