Bijzondere geboorte dwergnijlpaard in ZooParc Overloon

Na een draagtijd van 198 dagen is dwergnijlpaard Bagatelle van een jong bevallen. De bevalling verliep voorspoedig en moeder en jong maken het goed. Het geslacht van het dwergnijlpaard is nog onbekend. Gezien de ouders 3 jaar geleden al een gezond jong hebben grootgebracht, is de kans groot dat de kraamperiode goed zal verlopen. Toch blijft de komende tijd spannend. 

De geboorte van een dwergnijlpaard is erg bijzonder. In Europa werden dit jaar pas negen dwergnijlpaarden geboren. Voor deze dieren is er dan ook een Europees fokprogramma. Het dwergnijlpaard is een ernstige bedreigde diersoort in het wild. Dit komt doordat zijn leefgebied sneller kleiner wordt door de opkomst van mensen waardoor er minder leefgebied overblijft voor de dwergnijlpaarden.

Kraamvisite en namenwedstrijd!

Dit weekend wordt deze bijzondere geboorte in ZooParc Overloon natuurlijk gevierd! Naast de regulieren voedermomenten (in het weekend om 13:00 en 15:00 uur) worden er extra activiteiten en momenten georganiseerd waarin  bezoekers verzorgers alles kunnen vragen over het pasgeboren dwergnijlpaard. Daarnaast mogen alle bezoekers ook meedoen met een speciale namenwedstrijd voor het dwergnijlpaard.