Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

ZooParc Overloon is aangesloten bij de NVD: Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Daarnaast is ZooParc ook aangesloten bij de EAZA: European Association of Zoos and Aquaria.

  Nederlandse Vereniging van Dierentuinen logo

  NVD

  De NVD is de overkoepelende organisatie voor de 14 grootste Nederlandse dierentuinen en is opgericht in 1966. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden.

  De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. De aangesloten dierentuinen hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties.

  Lidmaatschap van de NVD kan dus gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor een dierentuin. ZooParc Overloon is enorm trots om lid van de NVD te mogen zijn!

  Lees meer

EAZA

Naast de NVD, is ZooParc ook aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dit is een samenwerking met dierentuinen buiten Nederland. Samenwerken is noodzakelijk om de populaties van de verschillende diersoorten goed te kunnen managen. Het lidmaatschap van de EAZA kan net zoals die van de NVB beschouwd worden als een kwaliteitskeurmerk, maar dan voor Europese dierentuinen. Het keurmerk borgt de kwaliteit omtrent voeding, verzorging, research, natuurbescherming en huisvesting van dieren. Wanneer er dieren uitgewisseld worden in het kader van het managementprogramma, gebeurt dit bij voorkeur ook met een van de ongeveer 350 aangesloten dierentuinen binnen Europa, die lid zijn van de EAZA.