Witwang fluiteend

"Wanneer er gevaar dreigt, blijft de witwang fluiteend verstijft stil staan."

Witwang fluiteend

 • Dendrocygna viduata

  Wetenschappelijke naam

 • Zoetwatermoerassen, merenen rijstvelden

  Leefgebied

 • Planten, zaden, insecten en weekdieren

  Voedsel

 • 10 - 20 jaar

  Levensduur

 • 550 - 800 gram

  Gewicht

 • 71 tot 92 cm

  Hoogte

 • 6 tot 12 eieren

  Aantal jongen

 • 26 tot 28 dagen

  Broedduur

 • Veilig

  IUCN-status

 • Nee

  EEP

Wist je dat?

 • 4

  weken, zolang duurt het voordat de jongen uit het ei komen

 • 800

  gram, zo zwaar kan de witwang fluiteend worden

 • 12

  eieren legt het vrouwtje maximaal per keer

Een beetje privacy

Witwang fluiteenden leven in grote groepen van soms meer dan duizend eenden bij elkaar. Als ze gaan broeden zoeken ze vaak een eigen plek op, weg van de groep. Een mannetje en vrouwtje blijven meestal hun hele leven als koppeltje bij elkaar. Samen maken ze een nest en zorgen ze voor de jongen.

Bijzonder geluid

Witwang fluiteenden zoeken vooral ’s nachts naar eten. Vaak gaan ze het water in en duiken ze kopje onder om eten te vinden. Met hun snavel zoeken ze naar waterplanten, insecten en kleine schelpdieren. Tijdens het zoeken naar eten houden de eenden contact met elkaar door te fluiten. De witwang fluiteend heeft zijn naam te danken aan deze typerende drie tonige fluit én aan de witte voorkant van de kop.

Wil je meer weten over de IUCN-status of de EEP? Klik hier.