Privacy Statement

Algemeen
Dierenpark Overloon Exploitatie B.V. (Stevensbeekseweg 21, 5825 JB Overloon) (“ZooParc Overloon”) is een dochtervennootschap van Libéma Exploitatie B.V. Libéma Exploitatie B.V. (Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen) en de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder Libéma Fun Factory B.V., die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van ZooParc Overloon, (hierna gezamenlijk te noemen: “Libéma” of “Libéma groep”) hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van hun (potentiële) klanten en de bezoekers van alle aan Libéma gerelateerde websites (“Websites”). De persoonlijke gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites worden door Libéma dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Libéma houdt zich hierbij strikt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”). In overeenstemming met de WBP heeft Libéma haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Welke gegevens verwerkt Libéma?
Libéma legt uw gegevens vast bij de verkoop van haar producten en diensten (zoals e-tickets), bij het verlenen van haar diensten en in de andere gevallen dat Libéma contact met u heeft. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankgegevens. Libéma gebruikt deze gegevens onder andere om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites en voor het verwerken van boekingen en e-tickets. Tevens gebruikt Libéma deze gegevens voor haar dienstverlening en om haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites op de hoogte te houden van de activiteiten, de producten en de diensten van Libéma. Hierbij tracht Libéma rekening te houden met uw interesses. Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites helpen Libéma ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Anders dan nodig in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, verstrekt Libéma uw gegevens niet aan partijen buiten de Libéma groep.

E-mail nieuwsbrief
Libéma wil haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites graag op de hoogte houden van haar producten en diensten. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief van Libéma dan geeft u toestemming aan Libéma om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van die nieuwsbrief en andere informatie van Libéma zoals aanbiedingen en enquêtes.
Indien u geen informatie meer via de e-mail wens te ontvangen, kunt u uzelf afmelden via de link welke staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Websites
Op de Websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de Websites identificeren. Deze registratie is er op gericht de dienstverlening van Libéma verder te optimaliseren onder meer door de inrichting van de Websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen en door meer gerichte informatie op de Websites te plaatsen.

Cookies
Libéma maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Libéma maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies, als van speciale cookies. Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Websites voor u makkelijker te maken. Speciale cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan de Websites. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor, dat uw instellingen worden onthouden, zoals uw naam en uw geboortedatum.
Meer informatie over cookies kunt u vinden in het Cookiebeleid van Libéma.

Beveiligingsmaatregelen
Libéma doet er alles aan om uw persoonsgegeven zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Libéma heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Indien partners van Libéma (een deel van) de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Libéma met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen.

Telefoon
Libéma behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Zij zal deze opnames enkel gebruiken voor interne doeleinden (opleiding). De opnames worden niet verder verspreid of aan derden verstrekt.

Websites van derden
Op de Websites is het mogelijk om naar de websites van andere bedrijven, niet uit de Libéma groep, door te klikken. Libéma is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. Libéma raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van Libéma.

Inzage gegevens
Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Libéma, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Libéma stuurt u dan per e-mail een overzicht toe met de op dat moment bij Libéma bekende en geregistreerde gegevens.

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Libéma? Dan kunt u contact met ons opnemen:
Telefonisch op het nummer 073-5282200 op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur; of via email: persoonsgegevens@libemafunfactory.nl.

Wijzigingen
Libéma behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd het Privacy beleid aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest recente versie van het Privacy beleid te checken.
Deze versie is opgesteld in juli 2017

Terug naar actiepagina

De mooiste tijd beleef je bij ZooParc Overloon, onderdeel van Libéma