Voorwaarden abonnement ZooParc Overloon & Combi-abonnement

1. ABONNEMENT ALGEMEEN
1. Een abonnement kan worden afgesloten voor personen vanaf 3 jaar.
2. Iedereen die een abonnement wil afsluiten dient zich te kunnen legitimeren. Indien de abonnementhouder onder de 18 jaar is, dient een ouder of voogd te tekenen voor het abonnement en aanwezig te zijn bij het moment van afsluiten.
3. Iedere abonnementhouder krijgt een eigen pas met daarop een foto van de abonnementhouder. Het abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en dient op verzoek te worden getoond.
4. Breng het abonnement (je abonnementspas) bij elk parkbezoek mee. Bij de hoofdentree dien je je abonnement persoonlijk te overhandigen aan een medewerker. Deze controleert je abonnementspas op geboortedatum en foto. Ondanks het feit dat de gegevens van jou als abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als je het abonnement niet kan tonen.
5. Bij oneigenlijk gebruik en/of misbruik van het abonnement en/of wangedrag in het park, kan het abonnement door het park met onmiddellijke ingang worden beëindigd en de abonnementspas geblokkeerd en/of teruggenomen. In dat geval wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.
6. Het abonnement biedt geen garantie tot toegang tot het park. Het park is bevoegd haar gasten, inclusief abonnementhouders, vooraf hun bezoek te laten registreren. Indien bij registratie blijkt dat een bepaalde dag en/of tijd volgeboekt en/of niet beschikbaar is, kan ook aan de abonnementhouder geen toegang worden verleend. In dit geval geeft het park geen compensatie en/of restitutie van abonnementsgelden.
7. Bij het betreden van het park is het Parkreglement van toepassing. Het Parkreglement is terug te vinden op www.zooparc.nl/parkreglement.
8. Alle extra voordelen voor jou als abonnementhouder staan vermeld op onze website www.zooparc.nl/bezoekersinfo/abonnement.
9. Abonnementhouders ontvangen bij aanschaf van een abonnement per adres eenmalig per kalenderjaar een bonnenboekje met verschillende kortingsbonnen voor veel dagjes uit. Hierin zit ook een ‘bring a friend naar ZooParc’ bon. Een bonnenboekje kun je ophalen bij de Gastenservice van ZooParc. Abonnementhouders met een combi-abonnement ontvangen het bonnenboekje van het desbetreffende park waar zij zich origineel hebben ingeschreven.

2. ABONNEMENT COMBI
1. Je kunt je abonnement combineren met een abonnement van Dierenrijk. Je kunt dan van beide parken gebruik maken.

3. AFSLUITEN ABONNEMENT
1. Je kunt je abonnement voor ZooParc zowel online als op het park afsluiten. Dit geldt tevens voor een combi abonnement met Dierenrijk.
2. Online
Bestel je abonnement online en betaal via iDEAL. Zodra de betaling is geslaagd en de bestelling verwerkt, krijg je van ons per e-mail een afhaalbevestiging. Neem een print van deze bevestiging mee of laat de bevestiging op je smartphone zien bij de gastenservice van het park bij je eerste bezoek. Vergeet niet om van iedereen een (pas)foto mee te nemen! Deze scannen wij in, daarna krijg je deze terug. We kunnen ter plaatse eventueel ook gebruik maken van de webcam om een foto te maken.
3. Je kunt alleen een abonnement online aanschaffen als je nog geen geldig abonnement hebt. Voor verlengingen, het bijschrijven van kinderen die inmiddels 3 jaar zijn en/of wijzigingen, kun je terecht bij de gastenservice van het park of neem contact op via info@zooparc.nl.
4. Op het park
Bestel en betaal je abonnement bij de gastenservice van het park. Vul het inschrijfformulier volledig in. Neem van iedere persoon een recente (pas) foto mee (op de achterzijde voorzien van naam, geboortedatum, postcode en huisnummer). We kunnen ter plaatse eventueel ook gebruik maken van de webcam om een foto te maken. Het inschrijfformulier kun je downloaden op www.zooparc.nl/bezoekersinfo/abonnement/voordelen of je kunt het verkrijgen bij de gastenservice van het park. Neem het formulier mee naar het park en lever het ingevulde inschrijfformulier in bij de gastenservice. Na betaling kun je direct het park in. De kopie van je betaling is je entreebewijs, totdat je in het bezit bent van je pas. Dit tijdelijke entreebewijs lever je in zodra je het abonnement ophaalt.
5. Indien je een dagkaart gekocht hebt en aan het eind van je bezoekdag een abonnement besluit te nemen, kun je je dagticket omzetten in een abonnement. We verrekenen de waarde van je dagticket met de totaalprijs van het desbetreffende abonnement. Dit is alleen mogelijk bij inlevering van je dagkaart aan het eind van je bezoekdag bij de gastenservice van het park.

4. PARKEREN TERREIN ZOOPARC
1. Om het terrein van ZooParc te verlaten met de auto heb je een uitrijmunt nodig. Deze kost voor abonnementhouders €3,00 per dag op vertoon van de abonnementspas. Of € 2,50 per uitrijmunt wanneer ineens 4 munten worden aangeschaft.
2. Een uitrijmunt is te koop bij de gastenservice van het park.
3. Parkeren geschiedt op eigen risico. Het park is niet aansprakelijk voor schade.

5. GELDIGHEID, DUUR EN OPZEGGING ABONNEMENTEN
1. Alle abonnementen zijn bij aanschaf geldig vanaf de aanschafdatum tot het eind van de betreffende maand één jaar later.
2. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Bij verlenging kun je je huidige abonnementspas(sen) blijven gebruiken. Indien er een persoon wordt bijgeschreven, of als de foto op de huidige pas erg gedateerd is, neem dan van hem/haar een recente (pas)foto mee bij je eerstvolgende bezoek en laat een nieuwe pas maken. We kunnen ter plaatse eventueel ook gebruik maken van de webcam om een foto te maken.
3. Opzegging van een abonnement is eerst mogelijk na het verstrijken van de minimale looptijd van het abonnement, namelijk één jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail (info@zooparc.nl) te worden gezonden aan het park. Vermeld duidelijk je geboortedatum, naam en het pasnummer. Heb je geen automatische machtiging ingevuld, dan verloopt je abonnement automatisch en kun je je abonnement eventueel verlengen en weer activeren bij de gastenservice van het park.
4. Voor ieder kalenderjaar geldt dat het park een aantal dagen mag aanmerken als dag voor grootschalige (bedrijfs)evenementen. Op deze dagen is je abonnement niet geldig. Deze dagen worden tijdig en voorafgaand aan de betreffende dagen gepubliceerd op www.zooparc.nl. Houd de website hiervoor in de gaten.

6. BETAALWIJZE
1. Je betaalt bij aanschaf van het abonnement het gehele bedrag ineens vooruit. Het abonnement wordt automatisch verlengd. De incassering voor de verlenging van het abonnement vindt 1x per jaar plaats per totaalbedrag (eveneens vooruit). Ongeveer 6 weken voor incassering ontvang je hierover per e-mail bericht. Indien de betalingsverplichting niet nagekomen wordt en/of de betaling wordt gestorneerd, wordt het abonnement niet verlengd en wordt de abonnementspas aan het einde van de huidige looptijd geblokkeerd. Indien je de betalingsachterstand en de blokkade van je abonnementspas wenst op te heffen, kun je dat regelen bij de gastenservice van het park. Alleen daar kun je achterstallige betalingen voldoen. Kies je ervoor de machtiging tot automatische incasso niet in te vullen, dan verloopt je abonnement op de laatste dag van de betreffende maand één jaar later. Ook komt de 15% korting op de abonnementsprijs in dat geval te vervallen. Deze ontvangt u alleen bij het verstrekken van een automatische incasso.

7. PRIJZEN/WIJZIGINGEN
1. Tussentijds kan de abonnementsprijs eenmaal per jaar met maximaal 5% worden verhoogd. Prijswijzigingen, indien van toepassing, worden jaarlijks doorgevoerd met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Alle abonnementen worden vanaf dat moment meegenomen in deze prijswijziging. Via onze digitale nieuwsbrief en via onze website wordt je, minimaal één maand van te voren, op de hoogte gehouden van de meest actuele tarieven.
2. In geval van een prijswijziging als hiervoor bedoeld en indien je het abonnement binnen 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar hebt afgesloten, kun je het abonnement tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail (info@zooparc.nl) te worden gezonden aan het park. Vermeld duidelijk je geboortedatum, naam en het pasnummer en de reden van opzegging (prijswijziging).
3. Aanpassingen en wijzigingen in je contactgegevens kun je doorgeven bij de gastenservice van het park of via info@zooparc.nl o.v.v. je geboortedatum, naam en het pasnummer.
4. Deze algemene voorwaarden voor abonnementen kunnen periodiek worden gewijzigd.

8. KINDEREN 0, 1 EN 2 JAAR EN VANAF 3 JAAR
1. Kinderen van 0, 1 en 2 jaar ontvangen een gratis abonnement. Vanaf het moment dat zij drie jaar zijn, dienen zij voor het abonnement te betalen. Deze betalingsverplichting gaat in de dag volgend op de dag waarop ze drie jaar zijn geworden.
2. Kinderen die 3 jaar worden in de looptijd van het abonnement van de ouders/verzorgers worden bijgeschreven op het abonnement van de ouders/verzorgers en betalen voor de resterende maanden dat ze gebruikmaken van het abonnement tot aan de oorspronkelijke vervaldatum van het abonnement van de ouders/verzorgers. Bij bijschrijving loopt het abonnement gelijk met het abonnement van de ouders/verzorgers. De bijbetaling vindt contant/per pin plaats bij de gastenservice van het park.

9. TUSSENTIJDS UP- OF DOWNGRADEN VAN JE ABONNEMENT (CONVERSIE)
1. Het is mogelijk om een abonnement tussentijds te upgraden (Dierenrijk toevoegen). Je betaalt het verschil direct contant/per pin bij het park. Je upgrade gaat direct in. Het downgraden van een abonnement (ZooParc of Dierenrijk verwijderen) gaat pas in vanaf de nieuwe abonnementsperiode. Er vindt geen restitutie plaats.

10.VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING ABONNEMENTSPAS
1. Bij verlies of diefstal van je abonnement dien je hiervan direct melding te maken bij ons via info@zooparc.nl. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt je abonnement direct (tijdelijk) geblokkeerd totdat er een nieuwe pas is aangemaakt.
2. Bij verlies of beschadiging van je abonnementspas vragen wij €5,00 voor een duplicaatpas. De oude pas is daarna niet meer bruikbaar. In geval van diefstal kun je op vertoon van een proces verbaal kosteloos een nieuwe pas aanvragen.

11. VUL JE E-MAILADRES IN!
1. Wij informeren onze abonnementhouders alleen per e-mail. Speciale aanbiedingen ontvang je via de digitale nieuwsbrief. Vergeet dus niet je e-mailadres in te vullen en je voor de nieuwsbrief op te geven! Let op de e-mail kan ook in de spam terechtkomen.

12.PRIVACY STATEMENT
1. Op de verwerking van je gegevens is ons privacy statement van toepassing. Kijk voor meer informatie op www.zooparc.nl/privacy statement.

De mooiste tijd beleef je bij ZooParc Overloon, onderdeel van Libéma